Având în vedere majorarea tarifelor de către operatorul regional, furnizorul S.C. AQUATIM S.A.  pentru serviciile prestate, de alimentare cu apă și canalizare, în toată aria de operare, inclusiv pentru localitățile Giroc și Chișoda, acestea se vor modifica după cum urmează: 3,95 lei/mc fără TVA (4,30 lei/mc cu TVA), pentru alimentarea cu apă și 3,87 lei/mc fără TVA (4,22 lei/mc cu TVA), pentru serviciul de canalizare, începând cu luna aprilie 2019.

“Măsura este în conformitate cu planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018-2023, aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în anul 2018 și aprobat în vederea aplicării, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în data de 22 martie a.c. Măsura va fi aplicată pentru serviciile prestate, începând cu luna aprilie.  Dr. ing. Ilie Vlaicu-Director general”

Vă mulțumim pentru înțelegere!

CONDUCEREA S.C. GIROCEANA S.R.L.

Comunicatul Aquatim: https://www.aquatim.ro/tarife-noi-la-apa-i-canalizare-2657.html