Societatea intentionează achizitionarea unui  pachet de produse/materiale necesare pentru întreținere și reparații la reteaua de apă potabilă și canalizare de pe raza comunei Giroc, jud Timiș, conform invitației de participare și a listei de produse publicată pe pagina de internet a societății noastre. Oferta va cuprinde prețul maximal/U.M. fără TVA (cu transport inclus), cu precizarea că prețul  maximal pe produs/material nu va suporta modificări pe întreaga perioadă de derulare a contractului și anume: data semnării contractului între părți, până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii prin act/ acte adiționale, conform legislației în vigoare.

Valoarea maximă până la care se vor achiziționa produse/ materiale este de 130.000 lei fără TVA, în funcție de nevoile societății. Termenul limită pentru depunerea ofertelor în catalogul electronic SEAP este de 03.07.2019,ora 12.