Facem un apel către toți utilizatorii serviciului public de transport persoane (elevi), ce au achiziționat un Abonament  pentru elevi și studenți”, să păstreze tipizatul (abonamentul), până la stabilirea mecanismelor de decontare, deoarece conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

"(3^5) Cheltuielile privind transportul elevilor ... se suportă după cum urmează:
  a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi elevii;
  b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii;"