Având în vedere finalizarea și recepția lucrărilor de  extindere a rețelelor de apă potabilă și apă uzată, executate în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea Martirilor 1989, pentru a beneficia de furnizarea apei potabile, respectiv prestarea serviciului de canalizare, vă punem în vedere, să vă prezentați la sediul societății din str. Semenic nr. 54, loc. Giroc (sediul subscrisei, program L-V 08:00-16:00),  pentru a încheia contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice.

MAI PRECIZĂM CĂ RACORDAREA/BRANȘAREA LA SISTEMUL PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE ESTE GRATUIT, PENTRU IMOBILELE INTABULATE PÂNĂ LA DATA RECEPȚIEI ( 08.04.2020 ), SITUATE PE STRĂZILE PRECIZATE MAI JOS, ÎNTREAGA LUCRARE FIIND REALIZATĂ DE PRIMĂRIA COMUNEI GIROC, DIN FONDURI EUROPENE.

Astfel, au fost realizate rețele de alimentare cu apă din PEID, PE100, PN10, SDR17, cu diametrii cuprinși între DN 90 mm și DN 160 mm cu o lungime totală de 7599 m. La acestea se adaugă 25 de cămine de vane din beton prefabricate, 25 de hidranți supraterani de incendiu DN 80 mm, 20 de hidranți DN 65 la capăt rețea distribuție.Branșarea imobilelor s-a realizat prin intermediul căminelor de branșament, iar legătura dintre rețea și caminele de branșament s-a realizat cu țeavă PEID, PE 100, PN 10, D32 mm, cu o lungime totală de 1771 m.

Au fost realizate rețele de canalizare cu diametrii cuprinși între DN 200 mm și DN 400 mm cu o lungime totală de 8385,50 m. La acestea se adaugă și două stații de pompare SP1 și SP2.Racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare s-a realizat prin intermediul căminelor de racord DN 315 mm și conducte de PVC, SN 8, D160 mm, cu o lungime totală de 2930 m.

EXTRAS PE STRĂZI:

 • FICUSULUI
 • BUJORILOR
 • SOCULUI
 • ROINITEI
 • SOMNULUI
 • BD SOARELUI
 • NUFERILOR
 • HORTENSIEI
 • PEPINIEREI
 • CARABUSULUI
 • ALBINEI
 • BUBURUZEI
 • BD SUDULUI
 • FLUTURELUI
 • CURCUBEULUI
 • POENITEI
 • LACUSTEI
 • CRIZANTEMEI
 • SANZIENELOR
 • BRUSTURELUI
 • CICOAREI
 • VOLBUREI
 • SALVIEI
 • URZICII
 • DAFINULUI
 • AMARILIS
 • MIERLEI
 • CUCULUI
 • CIOCARLIEI
 • PRIVIGHETORII
 • RANDUNICII

S.C. GIROCEANA S.R.L.
DIRECTOR, ING. MARINESCU OVIDIU DACIAN
19/06/2020

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE ŞI PRESTARE SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE:

 1. Utilizator casnic
 • copie act de identitate (CI/BI);
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • copie act de proprietate intabulat sau autorizaţie de construire pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului + acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include şi declaraţia tip a proprietarului, copie acte de proprietate şi copie BI/ CI a proprietarului;
 • date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă;
 • cerere branșare.
 1. Societate comercială
 • copie act de proprietate intabulat sau autorizaţie de construire pentru imobil (în cazul în care imobilul nu este menţionat în actul de proprietate) sau copie contract de închiriere/ contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului și acord dat de proprietar (nu mai vechi de 30 de zile) ce include şi declaraţia tip a proprietarului;
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • copie act de proprietate şi copie BI/ CI a proprietarului;
 • copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului;
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală;
 • copie Certificat Constatator;
 • delegaţie din partea societăţii (semnată) pentru persoana care semnează contractul şi nu este reprezentant legal + copie BI/CI;
 • cerere branșare.
 1. Asociaţii de proprietari/locatari
 • copie sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice;
 • copie Certificat Înregistrare Fiscală;
 • copie proces verbal încheiat în urma Adunării generale a membrilor Asociaţiei de proprietari în care a fost ales actualul preşedinte al Asociaţiei de proprietari;
 • declaraţia Asociaţiei de proprietari/ locatari semnată, privind: componenţa comitetului Asociaţiei de proprietari, numărul de etaje din imobil, numărul de apartamente din imobil, numărul de persoane din imobil, cont bancă, adresă de corespondenţă, telefon, e-mail;
 • împuternicire Asociaţie de proprietari/ locatari, semnată de preşedinte, pentru semnarea contractului cu SC GIROCEANA SRL, în cazul în care semnează alt membru al comitetului (lângă semnătură se va menţiona CNP + copie BI/CI);
 • extras Carte Funciară pentru Informare (nu mai vechi de 30 de zile);
 • cerere branșare.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (cerere branasare f europene 2020.docx)Cerere branșare[ ]64 kB