Având în vedere, Hotărârea Guvernului nr. 435/28.05.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarera facilităților de transport intern feroviar cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, prin prezenta dorim să vă comunicăm următoarele:

 

  1. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TRANSPORTUL ELEVILOR LOCAL, pe raza localităților Giroc și Chișoda, cu domiciliul și unitatea de învăţământ în comuna Giroc, aceștia pot circula GRATUIT (tot anul calendaristic), în baza “abonamentului anual”, subvenționat integral de Primăria Giroc. Acest abonament se poate ridica de la oricare dintre cele 3 casierii S.C. Giroceana S.R.L. .
  2. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TRANSPORTUL ELEVILOR DOMICILIAŢI ÎN ALTĂ LOCALITATE FAŢĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
    - pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcolară;
    - unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea, o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit;
    - în baza adeverinţei, operatorul de transport (S.C. GIROCEANA S.R.L.) eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ;
    - o copie a documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ