Pachet de produse în vederea realizării obiectivelor de investiții noi la rețeaua de apă potabilă și canalizare, de pe raza comunei Giroc, jud.Timiș, conform proiectelor tehnice și a Invitației de depunere a ofertei nr. 0070/08.10.2021. Lista de produse, contine prețurile unitare pe produs / material, care nu vor suporta modificari pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Pretul ofertat va fi preț/ pachet produse, ce include transportul produselor până la sediul achizitorului într-un termen de maxim 72 ore, de la data primirii unei comenzi telefonice sau scrise, din partea achizitorului.

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele cantitativ sau calitativ, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele achizitorului, respectiv oferta operatorului economic.

Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

Valoarea totală maximală până la care se vor achiziționa produse/ materiale este de 130.000 lei fără tva, în functie de nevoile identificate ale achizitorului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, și anume: oct.2021- dec.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin act/acte adiționale, cel mult 4 luni (30.04.2022, inclusiv), conform legislatiei in vigoare.

Modalitatea de depunere a ofertelor: în catalogul electronic prin intermediul SEAP, inclusiv lista cu produse. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin act adițional.