Societatea intenționează să achiziționeze următoarele servicii:

Proiectarea se va face în conformitate cu  prevederile H.G. 907/2016  și pe bază de notă de comandă în funcție de solicitările înregistrate.

Valoarea maximă până la care se pot achiziționa serviciile  de proiectare, sunt menționate în invitațiile pentru  depunerea ofertelor.

Termenul limită până la care operatorii economici sunt rugați să își încarce ofertele în catalogul electronic SEAP este de 04/07/2017, ora 12,00;