Știri și anunțuri

Având în vedere dispozițiile art. 139, alin. (1) din legea nr. 53/2003, republicată și actualizată (codul muncii):

vineri  01.05.2020 casieriile încasări apă – canal şi vânzări abonamente din Giroc şi Chișoda vor fi închise.

Autobuzele de pe rutele Giroc - Timișoara și Chișoda - Timișoara vor circula conform programului de sâmbătă.

 

Vă anunțăm că miercuri, 29.04.2020, va fi întreruptă furnizarea apei potabile, în intervalul orar 10:00-12:00 în localitatea Giroc, parțial (doar cartierul nou), în vederea executării unor lucrări de strictă necesitate.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pachet produse pentru lucrările de avarii/ reparații la rețelele de apă și/ sau canalizare din comuna Giroc,  jud. Timiș, conf. Invitației de depunere a ofertei nr.0052/15.04.2020. Lista de produse, contine preturile unitare pe produs / material, care nu vor suporta modificari pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Pretul ofertat va fi pret/ pachet produse, care include transportul produselor până la sediul achizitorului. Valoarea totală maximală până la care se vor achiziționa produse/ materiale este de 130.000 lei fara tva, în functie de nevoile identificate ale achizitorului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, și anume: 04.05.2020- 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin act/acte adiționale, cel mult 4 luni (30.04.2021, inclusiv), conform legislatiei in vigoare. Modalitatea de depunere a ofertelor: în catalogul electronic prin intermediul SEAP, inclusiv lista cu produse. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin act adițional.

 

GIROCEANA

Având în vedere situația creată la nivel național de apariție a virusului covid – 19, pentru punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, prevenire și combatere a infecțiilor cu coronavirus vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 01.04.2020 se modifică programul casieriilor după cum urmează:

Având în vedere situația creată la nivel național de apariție a virusului Covid – 19, pentru punerea în aplicare a măsurilor de gestionare, prevenire și combatere a infecțiilor cu coronavirus, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data 25.03.2020 de se modifică programul casieriilor după cum urmează:

Prin prezenta, dorim să vă comunicăm că aveți posibilitatea să achitați factura de apă și/sau canalizare, prin transfer bancar în contul:

RO04BRDE360SV06897333600 - deschis la banca BRD;

! Vă rugăm să precizați numărul facturii și adresa !

În urma instituirii măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus (covid-19), având în vedere și dispozițiile decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, raportat și la scăderea drastică a numărului de călători, începând cu data de 01.04.2020 graficul de circulație al autobuzelor S.C. Giroceana S.R.L. se modifică după cum urmează:

Prin prezenta, dorim să vă comunicăm că, în ceea ce privește emiterea avizlor de branșare/racordare apă/canalizare, puteți depune documentația necesară la registratura societății, cu precizarea că acestea nu se vor elibera pe perioada stării de urgență, deoarece implică analiza în teren, activitate suspendată momentan.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA CREATĂ LA NIVEL NAȚIONAL DE APARIȚIE A VIRUSULUI COVID – 19, PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR DE GESTIONARE, PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE: