Știri și anunțuri

În perioada 16.12.2021-21.12.2021 casieria încasări apă – canal şi vânzări abonamente din zona fostelor U.M. Calea Timișoarei nr. 76 – Giroc va fi închisă.

Plata facturilor se poate realiza în continuare, prin transfer bancar în contul:

RO04BRDE360SV06897333600 - deschis la banca BRD; (vă rugăm să precizați numărul facturii și adresa)

Sau la

Casieria centrală – str. Semenic nr. 54 – Giroc (sediul Giroceana)

Luni - Vineri 08:00-18:00;
Sâmbătă – 09:00-13:00 – doar în zilele de 14-16, respectiv 27-03 ale lunii;

Și

Casieria Chișoda – str. Nicolae Firu nr. 58 – Chișoda

Luni-Vineri 09:00-17:00;
Sâmbătă – 09:00-13:00 – doar în zilele de 14-16, respectiv 27-03 ale lunii;

Vă mulțumim pentru înțelegere !

Având în vedere dispozițiile LEGII  nr. 53 din 24 ianuarie 2003, republicată și actualizată (Codul Muncii), art. 139, alin. 1, corelat cu prevederile H.G. privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă:

  • Luni 29.11.2021
  • Marți 30.11.2021
  • Miercuri 01.12.2021

Casieriile Încasări apă – canal şi Vânzări abonamente din Giroc şi Chișoda vor fi închise.

Autobuzele de pe rutele Giroc - Timișoara și Chișoda - Timișoara vor circula conform graficului normal.

Furnizorul regional Aquatim S.A. informează:

“Joi, 18.11.2021 între orele 09-20, în cadrul proiectului de modernizare a bv. Martir C. Prezan - Venus - C. Urseni, se vor executa legături la conductele magistrale DN 1000 și DN 800.

Vor rămâne fără apă potabilă consumatorii de pe străzile C. Urseni, Rapsodiei, Rigoletto, Tosca, Mureș între Rigoletto și C. Urseni, A. Briand, Bizet, Voiculescu, M. Musicescu între Tosca și C. Urseni, V. Zbegan, V. Mioc, Bălaș, Hendel, Hayden, Udrea, Rogojan, L. Turcanu, Banărescu, localitățile Urseni, Rudicica, Giroc - rețelele de apă alimentate din C. Urseni și V. Zbegan.

Presiune scăzută va fi în zona Soarelui și Ciarda Roșie.”

Vă anunțăm că luni 01.11.2021, va fi întreruptă furnizarea apei potabile, în intervalul orar 10:00 -12:00 în localitatea Giroc, zona calea Urseni, în vederea efectuării unor lucrări de mentenanță la rețeaua publică de apă și canalizare.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

Pachet de produse în vederea realizării obiectivelor de investiții noi la rețeaua de apă potabilă și canalizare, de pe raza comunei Giroc, jud.Timiș, conform proiectelor tehnice și a Invitației de depunere a ofertei nr. 0070/08.10.2021. Lista de produse, contine prețurile unitare pe produs / material, care nu vor suporta modificari pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Pretul ofertat va fi preț/ pachet produse, ce include transportul produselor până la sediul achizitorului într-un termen de maxim 72 ore, de la data primirii unei comenzi telefonice sau scrise, din partea achizitorului.

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele cantitativ sau calitativ, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele achizitorului, respectiv oferta operatorului economic.

Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

Valoarea totală maximală până la care se vor achiziționa produse/ materiale este de 130.000 lei fără tva, în functie de nevoile identificate ale achizitorului, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, și anume: oct.2021- dec.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin act/acte adiționale, cel mult 4 luni (30.04.2022, inclusiv), conform legislatiei in vigoare.

Modalitatea de depunere a ofertelor: în catalogul electronic prin intermediul SEAP, inclusiv lista cu produse. Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin act adițional.

Având în vedere punerea în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă (două inele de legătură cu noua conductă de aducțiune) pentru zona calea Urseni, str. Liliacului, str. Nuferilor, str. Păpădiei și zona străzii Neptun, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.   

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

În cursul săptămânii viitoare vor fi puse în funcțiune încă două inele de legătură.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

 Începând cu data de 1 Septembrie 2021, conform H.C.L. Giroc nr. 74/29.07.2021, se aprobă cota procentuală unică de 100% din cantitatea apei potabile livrate unui utilizator din rețelele de distribuție ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Giroc, în vederea stabilirii cantității de apă uzată preluată la sistemul de canalizare al comunei Giroc.

Având în vedere majorarea tarifelor de către operatorul regional, furnizorul AQUATIM S.A., începând cu data de 1 august 2021, pentru serviciile prestate în toată aria de operare, inclusiv pentru localitățile Giroc și Chișoda, se vor modifica cu aceeași valoare și tarifele practicate de operatorul local Giroceana S.R.L., astfel:

  • tariful serviciului de alimentare cu apă va crește cu 50 de bani, ajungând la 4,45 lei/mc (fără T.V.A.);
  • tariful serviciului de canalizare va crește cu 54 de bani, ajungând la 4,41 lei/mc (fără T.V.A.);

La aceste tarife se adaugă cota legală de T.V.A., în cuantum de 9% pentru fiecare serviciu.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

Vineri, 09.07.2021, casieria din zona fostelor U.M. Clea Timișoarei nr. 76 – Giroc, va fi închisă din motive tehnice.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

 Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următorului  post vacant:

 - CASIER -