Art. 1  Beneficiază de gratuitate la transport următoarele categorii de persoane cu domiciliul/reședința pe raza comunei Giroc:

  1. veteranii şi văduvele de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de razboi;
  2. persoanele persecutate din motive politice, în conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.118/1990 republicat, cu modificările și completarile ulterioare, completată cu Legea 127/26 aprilie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă;
  3. luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi acestora, răniţilor şi luptătorilor la Revoluţia din 1989;
  4. persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

NOTĂ:

- persoanele prevăzute mai sus vor circula gratuit pe mijloacele de transport doar în baza documentelor justificative conform categoriei din care fac parte, și a cărții de identitate;

Art. 2 Călătorii care circulă fraudulos pe mijloacele de transport în comun ce aparțin societății Giroceana, vor fi sancționați cu amenzi între 300 și 600 de lei (în 48 de ore se poate plăti jumătate din amendă). Totodată constituie contravenție și vor fi sancționați cu amendă, călătorii care fumează, scuipă, consumă semințe și băuturi alcoolice, aruncă hârtii, ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun, provoacă scandal ori adresează cuvinte injurioase la adresa călătorilor și a personalului de deservire a transportului în comun, degradează și distrug mijlocul de transport în comun. De asemenea este obligatorie păstrarea biletului până la coborâre. Controalele se efectuează de personalul angajat și de Poliția Locală Giroc.

Art. 3 Se interzice îmbarcarea călătorilor, în vederea călătoriilor pe raza municipiului Timișoara, transportul călătorilor se realizează strict pe rutele Giroc-Timișoara/Chișoda-Timișoara și retur. Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate doar în punctele fixe prestabilite, denumite staţii.

Art. 4 Este interzis transportul de animale vii și păsări cu mijloacele de transport în comun ale societății Giroceana SRL.

Nu este permis accesul cu animale (câini, pisici etc).

Este permis, transportul cu câini însoțitori, în orice mijloc de transport, cu acte doveditoare.