• photo06.jpg
  • photo05.jpg
  • photo08.jpg
  • photo09.jpg
  • photo07.jpg
  • photo03.jpg

ANUNȚ ANGAJARE

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următorului  post vacant:

- CASIER -

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 16.09.2015 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4, str. SEMENEIC NR. 54, GIROC, JUD. TIMIȘ.


INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 17.09.2015, ORA 13.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4.

1. CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT :

- cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- vârsta de minimum 18 ani împliniți;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

2.    CONDIȚII SPECIFICE:

- experiență în domeniu minim 2 ani;
- studii medii-LICEU; (studiile superioare de profil economic reprezintă un avantaj)
- capacități organizatorice foarte bune;
- abilități de comunicare;
- cunoștințe de operare PC (MS Office: Word, Excell);
- capacitate de a lua decizii în condiții de stres;
- PROGRAM DE LUCRU: LUNI-VINER 10-18.

3.    DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
- CAZIER JUDICIAR;01.09.2015                        SC GIROCEANA SRL 

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 33 vizitatori online